Czyszczenie oraz dezynfekcja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w placówkach oświaty.

 

Kanały wentylacyjne są dla budynku tym czym płuca dla człowieka.

To od ich stanu zależy w jaki sposób funkcjonuje cały obiekt, ale także osoby w nim przebywające. Występuje bowiem zależność między warunkami, jakie panują w danym pomieszczeniu, a zdrowiem każdego człowieka, który jest przez dłuższy czas wystawiony na ich działanie. Niestety, świadomość wagi tego problemu jest wciąż zbyt niska. Choć temat jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń nie jest nowością, rzadko podchodzi się do niego kompleksowo, wskutek czego powstaje wiele błędnych mitów i przekonań. W mediach coraz częściej pojawiają się to zagadnienie w kontekście szkodliwego wpływu smogu. Ze źródeł tych można się m.in. dowiedzieć, że zaniedbania w czyszczeniu systemów wentylacyjnych prowadzą do gwałtownego wzrostu poziomu CO2. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej.

Pogorszenie się jakości powietrza może odbywać się przy współudziale wystąpienia takich mikroorganizmów jak bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby i roztocza. Czynnikami, które mogą wskazywać na występowanie zagrożenia są m.in. zaparowane okna, zapach stęchlizny czy wykwity pleśni. U osób pracujących w takich warunkach, zanieczyszczenie systemów wentylacyjnych może objawiać się bólem głowy, ogólnym zmęczeniem lub sennością. Wiąże się to z pojęciem Syndromu Chorego Budynku - SBS, o którym mogą Państwo więcej przeczytać TUTAJ) W najtrudniejszej sytuacji są jednak alergicy, dla których taki stan rzeczy może oznaczać problemy oddechowe. W przypadku niewłaściwego działania klimatyzacji, pracownicy narażeni są na przegrzanie bądź wyziębienie organizmu lub przewianie karku, szyi, pleców czy ucha, które skutkować będą absencją. Nie bez znaczenia jest również wpływ niebezpiecznych pyłów poremontowych, które potrafią skutecznie utrudnić oddychanie oraz prowadzić do wielu chorób układu oddechowego. Graniczną wartością stężenia dwutlenku węgla jest 1000 ppm, czyli liczba Pettenkofera, a także niemiecka norma DIN 1946-Teil 2, która nie powinna przekraczać 0,15%. W skrajnych sytuacjach zaniedbania mogą doprowadzić do wystąpienia pożaru (patrz. strefy zagrożone wybuchem - ATEX).

Dezynfekacja systemów wentylacji czyszczenie przewodów Teinnova Tegras Tecai

Jak zła jakość powietrza przekłada się na zdrowie uczniów.

Wielokrotnie badano skalę problemu w odniesieniu do szkół, a wyniki wskazały jasno, że zaniedbanie tematu, jakim jest dbałość o jakość powietrza w placówkach oświatowych wpływa negatywnie na formę uczniów. Ich wyniki w testach matematycznych i logicznych jednoznacznie wykazały, że występowanie zależności nie jest jedynie mitem i dyrekcje szkół powinny przyjrzeć się sytuacji, jaka występuje w powierzonym im budynkach. Istnieją jednak technologie, które w skuteczny sposób są w stanie wpływać na czystość mikrobiologiczną powietrza, usuwając czynniki chorobotwórcze. 

Obiekty edukacyjne charakteryzują się złożonością sieci systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, w których zaniechanie regularnych kontroli może prowadzić do eskalacji problemu. Zagadnienie to powinno zainteresować zwłaszcza osoby zarządzające szkołami prywatnymi, które w przeciwieństwie do swoich publicznych odpowiedników, mają na celu zachęcenie jak największej liczby uczniów do wybrania swojej oferty edukacyjnej, ale również zapewnieniu jak najlepszych warunków nauczania, zaś dla kadry nauczycielskiej odpowiedniej jakości pracy. Nowoczesną techniką wykorzystywaną przy termomodernizacji systemów wentylacyjnych jest wyprowadzenie ich ponad dach budynku, by zapewnić optymalne warunki ich funkcjonowania.

Uwarunkowania prawne dotyczące dbałości o zdrowe otoczenie.

Wątpliwości nie pozostawiają także normy prawne, które regulują zarówno kwestie wymogów BHP, jak również odpowiedzialności za niedostateczną jakość powietrza w pomieszczeniach. Administratorzy obiektów mają obowiązek traktować stan systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych poważnie, gdyż zbagatelizowanie tematu może prowadzić do nałożenia wysokich kar. Konieczność czyszczenia i dezynfekcji instalacji określa lokalne Prawo Budowlane, Dyrektywy Unii Europejskiej oraz rozporządzenie MSWiA. Według tych dokumentów wszystkie systemy powinny być poddawane kontroli nie rzadziej niż raz do roku, a dostęp do sieci przewodów powinien być stale dostępny.

W jaki sposób czyścić przewody wentylacyjne?

Po podjęciu decyzji dotyczącej czyszczenia systemu wentylacyjnego, warto wiedzieć w jaki sposób powinno ono przebiegać i jakie metody okażą się najskuteczniejsze do danego rodzaju zanieczyszczenia. Podstawą działania jest wykonanie wstępnej inspekcji, przeprowadzanej zazwyczaj poprzez wprowadzenie do przewodów kamery wizyjnej. Następnie, gdy stan instalacji został właściwie określony należy zdecydować czy lepsze efekty przyniesienie metoda sucha czy mokra.Marka Teinnova opracowała rewolucyjne techniki, które wykorzystuje profesjonalny sprzęt czyszczący w postaci kompresorów sprężonego powietrza i generatorów aktywnej piany. W przypadku standardowych zabrudzeń i miejsc, w których nie występują osady tłuszczowe polecamy zastosowanie technologii Tecai.

Co wpływa na wybór sposobu usuwania zabrudzeń z systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych?

Zależnie od specyfiki obszaru czyszczenia, zaprojektowano specjalistyczne urządzenia, które usuną zalegający brud z wymienników ciepła, odciągów kominowych, kratek i anemostatów wentylacyjnych, a także zdezynfekują i zdezodoryzują całą instalację. Od elektropneumatycznych robotów, mobilnych kompresorów powietrza, elektrycznych szczotek czyszczących oraz sprzętu wykorzystującego ultradźwięki po generatory ozonu i zamgławiacze, używane do odkażania pomieszczeń.

W pomieszczeniach takich jak szkolna stołówka, gdzie w systemach wentylacyjnych mogą gromadzić się łatwopalne osady tłuszczowe bardziej odpowiednia okaże się technologia Tegras, która zapobiegnie niebezpiecznym skutkom zatorów w przewodach. Zwiększenie wydajności instalacji pozwoli z kolei zmniejszyć zużycie energii i lepiej wykorzystać zaoszczędzone środki. Zakup tego typu urządzeń polecamy również profesjonalnym firmom z branży czyszczenia, które posiadając taki sprzęt, będą w stanie wyróżnić się na tle konkurencji i zaoferować dodatkowe usługi.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając najlepsze spośród urządzeń marki Teinnova?

Zaawansowane systemy Teinnova pozwolą dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc, pozostawiając przewody w doskonałym stanie. Na wybór maszyny powinny wpływać takie czynniki jak:

  • wielkość obiektu,
  • stan systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • średnica i kształt kanałów,
  • rodzaj zabrudzeń,
  • dostępność przewodów,
  • doświadczenie operatora,
  • koszt planowanych prac,
  • ilość dostępnych funkcji.

Cała gama najwyższej jakości urządzeń dostępna jest na stronie firmy Bravos, będącej dystrybutorem produktów Teinnova na polskim rynku.

Jeżeli zainteresował Państwa temat czystości systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zachęcamy do kontaktu w celu szerszego omówienia prezentowanego zagadnienia. Nasi profesjonalni doradcy ułatwią określenie stanu instalacji w interesujących Państwa obszarze, udzielą wszystkich niezbędnych rad dotyczących metod czyszczenia oraz przedstawią techniczne parametry i zastosowanie dostępnych urządzeń. Dodatkowe opisy innowacyjnych technologii marki Teinnova dostępne są również w formie katalogu produktowego, który pobrać można TUTAJ.

Źródło - Teinnova