Systemy do dezynfekcji wielkopowierzchniowej

Systemy do dezynfekcji wielkopowierzchniowej

System o wysokiej wydajności do procedur czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

Umożliwia szybką i dokładną dezynfekcję powierzchni na poziomie szpitalnym środkami takimi jak podchloryn sodu w stężeniu 0,1% lub większym. Dezynfekcja powierzchni 0,1% podchlorynem sodu, 0,5% nadtlenku wodoru lub 62% –71% etanolu można uznać za skuteczne przeciwko wirusom w ciągu 1 minuty." Systemy dezynfekcyjne można zainstalować w ciągu zaledwie dwóch godzin, zapewniając jednocześnie szkolenie. Zamontowane w pojeździe systemy dezynfekcji zostały przetestowane pod kątem zderzenia w Thatcham Vehicle Research zgodnie ze standardem FMVSS-208.