Graffiti - sztuka czy wandalizm?

 

Większość z nas patrząc na świeżo odnowioną elewację pokrytą nieestetycznymi bazgrołami nie ma wątpliwości, że malowanie graffiti powinno być surowo karane. Ale czy rzeczywiście jest? Jakie konsekwencje mogą ponieść wandale? Czy prawo polskie jest dla nich zbyt pobłażliwe?

Ataki graffiti są powszechne na całym świecie, niektórzy postrzegają je jako wyraz artystyczny, podczas gdy wielu postrzega graffiti jako antyspołeczne spojrzenie - od znaków po grafikę polityczną do ekspresjonizmu, a nawet Banksy Art Graffiti występują w wielu różnych formach (Peter Gibson, przedstawiciel organizacji Keep Britain Tidy, dbającej o czystość w Wielkiej Brytanii, uważa, iż prace Banksy’ego są zwykłym wandalizmem).

Graffiti może nie tylko obniżać wartość własności, gdy trzeba ją utrzymać, ale może się rozprzestrzeniać! ważne jest, aby po jednym tagu graffiti pozbyć się tego w pośpiechu, ponieważ może to przynieść przyszłe niechciane zachowania społeczne w okolicy.

Wszyscy jednak przyznają, że problemem są nie grafficiarze, ale wandale, którzy potrafią narysować na budynku jedną długą linię tylko po to, żeby coś zniszczyć.

Jaka kara grozi osobom nanoszącym graffiti? W art. 288§1KK wskazano, że kto uszkadza cudze mienie popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli szkodliwość czynu jest mniejsza takiej osobie grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara ograniczenia wolności do roku. Sądy Rejonowe także wymierzają dość wysokie kary grzywny za wandalizm np. 30.000 – 35.000 zł. Zdarzają się sytuacje w których Sąd odstępuje od wymierzenia kary w zamian za naprawienie szkody np. zniszczonej elewacji budynku.

Czyszczenie elewacji budynku samemu jest prawie niemożliwe, jest to jeden z głównych powodów, dla których warto zatrudnić profesjonalną firmę czyszczącą, posiadającą doświadczenie i odpowiednie metody czyszczenia.

Dzięki możliwości skorzystania z techniki i sprzętu do usuwania specjalistycznych graffiti Stonehealth, obszary mogą być delikatnie czyszczone parą przy użyciu DOFF Integra - zalecanego narzędzia do czyszczenia niskociśnieniowego w budynkach zabytkowych.

Sprawdź ofertę urządzeń Stonehealth

Stonehealth rozpoczął swoje istnienie 30 lat temu, gdy wprowadził system JOS zaprojektowany do usuwania węgla bez uszkodzeń powierzchni czyszczącej. To był pierwszy taki system!

Rewolucja, która okazała się wysoce skuteczna. Tą metodą możemy usuwać graffiti z:

  • cegły, granitu, betonu, kamienia, marmuru
  • pomników, rzeźb
  • szkła, witryn sklepowych
  • elewacji
  • zabytków
  • terakoty, płytek, drewna, metalu, sidingu
  • i innych.

Architekci i inni specjaliści, zwłaszcza w dziedzinie konserwacji,oraz firmy czyszczące dostrzegli zalety tego delikatnego, ale skutecznego systemu.

Czytaj więcej o metodzie czyszczenia Stonehealth

Źródło: stonehealth.com, policja.gov.pl, Banksy - Wiki